!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskyddsregler

INFORMATION TILL BOENDE
  Brandregler - förebygga brand

 

Skyldighet enligt lag

 

Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen.

Lagen innebär att Brf Stallhagen 2 i egenskap av fastighetsägare ska:

Arbeta systematiskt med brandskydd

Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna

Informera om utrymningsvägar

Föreningen vill även informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som kan vidtas om olyckan skulle vara framme.

 

Gemensamma utrymmen

 

Föreningen bedriver, enligt myndighetskrav, ett systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga, förhindra och släcka brand.  Rökluckor finns i de två uppgångar som har hissar. Föreningen har serviceavtal med Aptum som 1 gång/år kontrollerar den tekniska utrustningen - Brandsläckare, rökluckor, utrymmningsarmaturer/skyltar.

 

Din lägenhet

 Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bör bostäder vara försedda med fungerande brandvarnare. Du ansvarar själv för underhållet av brandvarnaren i din lägenhet.

 

Därför uppmanar vi dig att:

 • Skaffa brandvarnare om du ingen har
 • Kontrollera minst en gång per år att batteriet i din brandvarnare fungerar
 • Skaffa gärna brandsläckare (6 kilos pulversläckare) och/eller brandfilt

 

Brandfarliga vätskor

 

Brandfarliga vätskor (markerade med symbolen ”eldsflamma”) är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C t.ex. tändvätska, lacknafta, gasol, bensin och spolarvätska. I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (för hushållsbehov) förvaras. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Vid förvaring på balkongen (EJ inglasad) får behållarna vara större; gasolflaska i högst  P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.

Inglasad balkong gäller: Samma som inomhus, gasolbehållare med volym högst 5 liter.

 

 

Heta arbeten

 

Villkoren för heta arbeten finns reglerat i föreningens försäkringsvillkor. Särskild behörighet krävs och du får inte svetsa, arbeta med sliprondell, löda m.m. som medför gnistbildning eller uppvärmning. Särskild behörighet krävs för att få utföra heta arbeten.

 

Trapphus och vindsförråd:

 

Eftersom trapphusen, våningsplanen och vindsförråd är utrymningsvägar får absolut inte något förvaras där. Lösa föremål (t.ex. barnvagnar) i trapphusen är förbjudna därför att

 

 • Risken för anlagda bränder ökar
 • De hindrar utrymning och brandmännens arbete
 • Risken för snubbling och fall ökar
 • En brand kan sprida sig till föremålen med ökad rök och hetta som följd
 • De hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter
 • Är hinder för fastighetsskötare, städpersonal och hemtjänst i deras arbete

 

Grillning:

 

Grillning är förbjuden på balkongerna (elgrill är tillåten om inte grannarna störs) samt direkt på marken. Grillar du nere på gården gäller följande regler:

 

 • Placera grillen stadigt och långt från husväggen och eventuella träd
 • Använd aldrig T-sprit för att tända en eld som slocknar. Flaskan kan explodera!
 • Ha släckredskap till hands: vatten eller brandsläckare
 • Lämna inte grillen obevakad
 • Se till att allt är släckt när du grillat klart
 • Töm inte askan i soporna förrän du är 100% säker på att inget ligger och pyr

 

 

 Rökning

 

Rökning är den största brandorsaken i svenska hem och även den som dödar flest personer varje år i bränder. Rök inte i gemensamma utrymmen.

 

El

 

Dra ut kontakten till mobilladdare, kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används. Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån. Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan. Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms och skadas - byt dem om de är trasiga.

 

Släck elektriska adventsljusstakar med strömbrytare eller genom att dra ut sladden - använd inte glödlamporna som strömbrytare.

 

Stearinljus

 

Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Byt årligen ut mossan om du har sådan i adventsljusstakar eftersom mossans flamskydd oftast bara håller i ett år. Stearinljus behöver kunna ”andas” för att inte övertända - sätt inte ljus i behållare med för lite syretillförsel eller för många ljus på samma ställe, t.ex. en tallrik full med värmeljus.

 

Spisfläkten

 

Rengör filtret regelbundet. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

 

 

 

SLÄCK (om möjligt), STÄNG DÖRRAR, UTRYM, VARNA, LARMA 

 

 

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att förebygga brand.

Dokument

Brandsäkerhet i flerbostadshus.pdf 2015-04-25