!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen Stallhagen 2

Kerstin Lagervall

Ordförande

Sofia Långström

Ledamot, Sekreterare

Kenneth Båtsman

Vice ordförande, Ledamot, Ekonomi

Assar Jonsson

Ledamot, Gårdsgruppen

Jan-Åke Hedlund

Ledamot, Värme,Ventilation

Thomas Lindberg

suppleant, Hemsida, Brandskydd

Barbro Lindholm Groop

suppleant